добре дошли в моят уеб сайт

ПОМПИ GRUNDFOS

Grundfos - КАЧЕСТВО ОТ ДАНИЯ

Grundfos е един от водещите световни производители на помпи. Циркулационните помпи (UP), потопяемите помпи (SP), и центробежните помпи (CR) са трите големи групи продукти. Днес, Grundfos е най-големия производител на циркулационни помпи, покривайки приблизително 50% от световния пазар. Освен помпи, Grundfos произвежда електрически двигатели за помпи и притежава значителен пазарен дял в този сегмент. А така също, Grundfos произвежда и електрониката за своите помпи и системи. Приложения
Циркулационните помпи се използват за отопление, вентилация и климатизация в къщи, офис сгради, хотели и др.
В промишлеността, помпите се използват в различни производствени процеси и обслужващи системи на предприятието, а така също са част от самия продукт при ПСО (Производители на Самостоятелно Оборудване).
В сферата на водоснабдяването и преноса на отпадни води Grundfos предлага широка гама от надеждни помпи за напояване, парници, обществени и частни водоснабдителни системи и приложения, свързане с преноса на отпадни води. * Сертификати за качество
През 1989 година, Grundfos A/S бе първият производител на помпи, сертифициран по ISO 9001. През 1991, Grundfos GmbH, Германия, бе също сертифициран по този стандарт, а в следващите няколко години бяха сертифицирани и други компании. 
Производствените компании на Grundfos са сертифицирани по ISO 9002, покриващ гаранция за качество на продукцията.


* Сертификати за екология
Всички компании на Grundfos са сертифицирани по международния екелогичен стандарт ISO 14001, а така също и регистрирани по EMAS на ЕС (отнасящ се само за компаниите в Европа).
В допълнение датската производствена фабрика на фирмата е сертифицирана по ISO 18001, отнасящ се до условията на работа.
 1. DP 10.50.09.2.1.502
 2. Grundfos 4 електрода за ниво -10м
 3. Grundfos CHV 4-60
 4. Grundfos CR 10-06 A-FJ~400V
 5. Grundfos Diaphragm pump
 6. Grundfos Hydro MPC-S 2CRI 10-4
 7. Grundfos Hydro MPC-S 3CRI 10-6
 8. Grundfos Hydro Multi-S 2CH 12-50
 9. Grundfos KP250 AV 1
 10. Grundfos MD.15.3.4
 11. Grundfos MD.24.3.2
 12. Grundfos MP 204 motor protection
 13. Grundfos SP14A-07 2.2kW 3x380-415V
 14. Grundfos SP3A-29
 15. Grundfos SP8A-30
 16. Grundfos аноден протектор 09
 17. Grundfos аноден протектор 11
 18. Grundfos дозаторна помпа DME2-18
 19. Grundfos ДРЕН. KPBasic 300A
 20. Grundfos ДРЕН. SE1.80.100.15.A.4.50D
 21. Grundfos ДРЕН. SEG 1.50.65.30
 22. Grundfos ДРЕН. SEG 40.09.2.502
 23. Grundfos ДРЕН. SEG 40.09.2.50B с нож
 24. Grundfos ДРЕН. SEG 40.12.2.50.B
 25. Grundfos ДРЕН. SEG 40.15.2.50B 400Y 10M
 26. Grundfos ДРЕН. SEG.40.26.2.50.B
 27. Grundfos ДРЕН. SEV.80.80.110
 28. Grundfos ДРЕН. Sololift + C3
 29. Grundfos ДРЕН. Sololift + D-3
 30. Grundfos ДРЕН. Sololift +CWC-3
 31. Grundfos ДРЕН. Sololift +PWC-3
 32. Grundfos ДРЕН. Sololift +WC
 33. Grundfos ДРЕН. Sololift +WC-1
 34. Grundfos ДРЕН. Sololift +WC-3
 35. Grundfos ДРЕН. Unilift AP 12.40.04.3
 36. Grundfos ДРЕН. Unilift AP 12.40.04.A1
 37. Grundfos ДРЕН. Unilift AP 12.40.06.A1
 38. Grundfos ДРЕН. Unilift AP 12.40.08.03
 39. Grundfos ДРЕН. Unilift AP 12.50.11.A1
 40. Grundfos ДРЕН. Unilift AP 50.50.11.A1
 41. Grundfos ДРЕН. Unilift AP35B.50
 42. Grundfos ДРЕН. Unilift CC7 - A1
 43. Grundfos ДРЕН. Unilift CC9- A1
 44. Grundfos ДРЕН. Unilift KP150/A/1-3m.
 45. Grundfos ДРЕН. Unilift KP150/AV/1
 46. Grundfos ДРЕН. Unilift KP150/AV/1
 47. Grundfos ДРЕН. Unilift KP150/AV/1
 48. Grundfos ДРЕН. Unilift KP250/AV/1
 49. Grundfos ДРЕН. Unilift KP250/AV/1-3m.
 50. Grundfos ДРЕН. Unilift KP350/A/1
 51. Grundfos ДРЕН. Unilift KP350/A/1-3m.
 52. Grundfos Ежектор Е25 за JPB
 53. Grundfos инжектор за доз. п-па
 54. Grundfos кабел 4-pole M12 5M
 55. Grundfos контрол PM1 22 1x230V
 56. Grundfos контрол PM2 AD 1x230V
 57. Grundfos мантел ф145
 58. Grundfos монтажна скоба
 59. Grundfos мрежа филтър
 60. Grundfos П-ПА 3JDBasik2 самозасм.
 61. Grundfos П-ПА CH 2-50 AA
 62. Grundfos П-ПА CH 4-60 ~220
 63. Grundfos П-ПА CR 10-06 AA
 64. Grundfos П-ПА CR 3-31 K
 65. Grundfos П-ПА CRN 3-11
 66. Grundfos П-ПА DP 10.65.26.2.50B
 67. Grundfos П-ПА JP5 B-B-CVBP
 68. Grundfos п-па JP6 B-B-CVBP
 69. Grundfos П-ПА JPBasik4
 70. Grundfos П-ПА JPBasik9
 71. Grundfos П-ПА SP17
 72. Grundfos пета за дренажна п-па DN80
 73. Grundfos помпена с-ма HUNI 2 NBU 65/B+J
 74. Grundfos помпена с-ма HUNI 2 NBU 65/B+J SD
 75. Grundfos поплавък за ниво 10m
 76. Grundfos ПОТ. П-ПА CR 3-12
 77. Grundfos ПОТ. П-ПА CR 5-10
 78. Grundfos ПОТ. П-ПА SP 30-5
 79. Grundfos ПОТ. П-ПА SQ 2-35
 80. Grundfos ПОТ. П-ПА SQ 2-55
 81. Grundfos ПОТ. П-ПА SQ 2-70
 82. Grundfos ПОТ. П-ПА SQ 2-70
 83. Grundfos ПОТ. П-ПА SQ 5-70
 84. Grundfos ПОТ. П-ПА SQ 7-40
 85. Grundfos ПОТ. П-ПА SQE 5-70 + 40m. + CU301 PAK
 86. Grundfos прев. за ниво LS002A
 87. Grundfos резервоар 500л. за дезинфекциращ р-р
 88. Grundfos смукател за дозаторна помпа
 89. Grundfos стойка за електрода за ниво
 90. Grundfos табло LC 108.230.1.12.30/150
 91. Grundfos табло LC 108.400.3.5
 92. Grundfos табло LC 108.400.3.5 (D)
 93. Grundfos табло LCD 107.400
 94. Grundfos табло LCD 108.400
 95. Grundfos табло LCD 108.400.3.12
 96. Grundfos табло LCD 108.400.3.5
 97. Grundfos табло LCD 110.400.3.12
 98. Grundfos табло за дозираща помпа DIS-D-A
 99. Grundfos флуидконтрол
 100. Grundfos х-р JP5 Booster
 101. Grundfos х-р JP6 Booster
 102. Grundfos Х-Р MQ 3-35 A-O-A самозасм.
 103. Grundfos Х-Р MQ 3-45 A-O-A самозасм
 104. Grundfos Ц. П-ПА Alfa+ 25-40
 105. Grundfos Ц. П-ПА Alfa+ 25-60
 106. Grundfos Ц. П-ПА Alfa+ 32-40
 107. Grundfos Ц. П-ПА Alfa+ 32-60
 108. Grundfos Ц. П-ПА Alpha 2 25-60 180 1x230V
 109. Grundfos Ц. П-ПА Alpha 2 L 25-40 180 1x230V
 110. Grundfos Ц. П-ПА Alpha 2 L 25-60 180 1x230V
 111. Grundfos Ц. П-ПА Alpha Pro 25-40 180 1x230V
 112. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 40-120F
 113. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 25-100 180
 114. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 32-100
 115. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 32-100 F
 116. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 32-100 N
 117. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 32-60 180
 118. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 40-120F
 119. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA 50-120F
 120. Grundfos Ц. П-ПА MAGNA UPE 32-120F
 121. Grundfos Ц. П-ПА SOLAR 25-120 180
 122. Grundfos Ц. П-ПА TP 100-220/4
 123. Grundfos Ц. П-ПА TP 50-570/2-AFA-BAQE 11kW
 124. Grundfos Ц. П-ПА TP 65-110/4-AFA-BAQE
 125. Grundfos Ц. П-ПА TPE 2000 32-240
 126. Grundfos Ц. П-ПА TPE 50-360/2-AFA-BAQE
 127. Grundfos Ц. П-ПА TPE 80-120/2
 128. Grundfos Ц. П-ПА UP 15-14 B
 129. Grundfos Ц. П-ПА UP 15-14 BT с т.рег.
 130. Grundfos Ц. П-ПА UP 15-14 BU с таймер
 131. Grundfos Ц. П-ПА UP 15-14 BUT с т.рег. и таймер
 132. Grundfos Ц. П-ПА UP 20-30 N 150
 133. Grundfos Ц. П-ПА UPBAS 25/4 - 96635040
 134. Grundfos Ц. П-ПА UPBAS 25/6 - 96635043
 135. Grundfos Ц. П-ПА UPBasic 25-4
 136. Grundfos Ц. П-ПА UPS 25-125~230V
 137. Grundfos Ц. П-ПА UPS 25-70
 138. Grundfos Ц. П-ПА UPS 25/4
 139. Grundfos Ц. П-ПА UPS 25/40
 140. Grundfos Ц. П-ПА UPS 25/6
 141. Grundfos Ц. П-ПА UPS 25/80
 142. Grundfos Ц. П-ПА UPS 32-120 F
 143. Grundfos Ц. П-ПА UPS 32-80
 144. Grundfos Ц. П-ПА UPS 32/6
 145. Grundfos Ц. П-ПА UPS 65-120 F
 146. Grundfos Ц. П-ПА UPS 65-180 F


Уеб сайт в alle.bg